Dagvaarding

Een gerechtelijke procedure met oog op een vonnis.

Bij een gerechtelijke procedure wordt u gedagvaard voor de rechtbank, met het oog op het bekomen van een rechterlijke uitspraak. De schuldeiser zal aan de rechter vragen u te veroordelen tot het betalen van de schuld en bijkomende kosten zoals de kosten van de procedure, de nalatigheidsinteresten, het schadebeding, enz… Nadien wordt er een vonnis geveld en wordt dit u betekend (d.i. afgegeven) door een gerechtsdeurwaarder.

Heeft de tegenpartij gelijk?

Stel uzelf altijd de vraag of de tegenpartij gelijk of ongelijk heeft. De partij die in ongelijk gesteld wordt, moet namelijk de kosten betalen. Indien u weet dat u in uw ongelijk gesteld zal worden, kan u best onmiddellijk contact opnemen met ons. Als u nog voor de zitting betaalt, kan u immers sommige kosten nog vermijden.

Kies ervoor of u uzelf laat vertegenwoordigen.

U hebt meerdere keuzes voor uw aanwezigheid in de rechtbank. U kan zelf verschijnen of u laten bijstaan door een advocaat (onder sommige omstandigheden kan dit zelfs een gratis Pro Deo-advocaat zijn).

Ga voor actie.

Het blijft uiteraard essentieel dat u bij het ontvangen van uw dagvaarding snel reageert en handelt. Zo kan u het oplopen van de schuld vermijden en kan de afhandeling snel en vlot verlopen. De oproep negeren of vergeten laat de zaak enkel escaleren.

Indien u zelf niet kan of wil komen, doe dan beroep op een advocaat. Een brief sturen met de reden waarom u niet aanwezig kan zijn, haalt niets uit.