Aanmaning

Een aanmaning ontvangt u als u ergens een onbetaalde rekening, factuur, bedrag … verschuldigd bent. Equalis komt als kordate gerechtsdeurwaarders tussenbeide om de betaling aan de schuldeiser alsnog minnelijk in te vorderen om zo verdere kosten te vermijden.

Is de schuld gerechtvaardigd?

Lees alvast de brief even aandachtig door, en ga even na of u dit bedrag inderdaad verschuldigd bent. Indien u denkt dat er een vergissing gebeurd is, lees dan verder wat u moet doen op ‘U betwist de schuld’.

Was u dit bedrag inderdaad uit het oog verloren? Dan kan u het bedrag alsnog vereffenen. Zo komen we samen voor alle partijen tot een snelle en correcte afhandeling.

Onderneem de nodige stappen om het verschuldigde bedrag te betalen.

Op de brief vindt u alle gegevens die u nodig hebt om het verschuldigde bedrag te betalen. Doe dit voor uw gemakkelijkheid zo snel mogelijk en binnen de opgelegde termijn, zo is iedereen gerust en is de zaak snel afgehandeld.

Geen actie ondernemen leidt tot een mogelijke gerechtelijke procedure.

Als u een aanmaning krijgt, is het altijd belangrijk om te reageren. Door het verschuldigde bedrag te betalen, uw schuld te betwisten of ons te contacteren voor een oplossing op maat …

Indien u niet reageert, kan de schuldeiser een gerechtelijke procedure opstarten. Een gerechtelijke procedure brengt veel kosten met zich mee, die nadien verhaald kunnen worden op de partij die in het ongelijk is gesteld. Het is een te vermijden scenario voor alle partijen.