Inbeslagname

Bij het niet-betalen van een factuur of een bepaald bedrag, heeft u aanmaningen gekregen. Na het niet-oplossen van het conflict, sprak de rechter, na een dagvaarding, een vonnis uit of werd er door de bevoegde overheid een dwangschrift uitgevaardigd. Desondanks het betekenen van dit vonnis of dwangschrift d.m.v. een dwangbevel, heeft u nog steeds niet betaald. Om de schulden terug te vorderen bij u, wordt er nu overgegaan tot een inbeslagname. De enige manier om dit te voorkomen is snel uw schulden betalen. Actie ondernemen is de boodschap. We helpen u alvast graag verder voor een persoonlijke oplossing. Contacteer ons gerust.

Een bewarend beslag op uw roerende en onroerende goederen.

Een inbeslagname kan bewarend of uitvoerend zijn. Wanneer er gevreesd wordt dat u uw onroerende of roerende spullen zou verkopen, voor we er beslag op kunnen leggen, wordt er een bewarend beslag op gelegd. U mag deze spullen of uw woning nog blijven gebruiken, maar u mag ze niet meer verkopen of wegschenken.

Een uitvoerend beslag op uw roerende en onroerende goederen.

Bij een uitvoerende inbeslagname nemen we uw roerende (inboedel) of onroerende (woning) goederen in beslag, om ze nadien effectief te verkopen. Ook uw loon, een deel van uw loon of uitkering kan in beslag genomen worden. Met die opbrengst worden uw schulden terugbetaald.

Inboedel (roerend goed)

Bij een inbeslagname kan beslag gelegd worden op uw roerende goederen. Dit zijn onder andere uw auto, meubels, tv … De opbrengst van de verkoop van deze spullen wordt gebruikt om uw schuldeiser terug te betalen.

We nemen niet alles in beslag.

Bepaalde zaken die essentieel zijn om normaal te leven, mogen niet in beslag genomen worden, zoals bv. een bed, tafel, stoelen, koelkast … Ook boeken en schoolmateriaal van kinderen mogen niet in beslag genomen worden.

Bent u niet de rechtmatige eigenaar van de in beslag genomen spullen?

De wet bepaalt dat alle goederen die zich op het domicilieadres van de debiteur bevinden ook van deze debiteur zijn en dus in beslag moeten worden genomen. Dit kunnen dus ook spullen zijn van degene met wie u samenwoont of gehuwd bent, ook al is hij of zij niet verantwoordelijk voor uw schulden. Indien de rechtmatige eigenaar goederen die in beslag genomen werden wil terugvorderen, moet hij of zij een procedure in revindicatie opstarten worden. Let wel, dit is een kostelijke procedure die uw slaagkans niet garandeert. Laat u in ieder geval zeker ondersteunen door een advocaat of vraag elders juridische bijstand.

Inkomen

Bij een inbeslagname kan ook beslag worden gelegd op (een deel van) uw inkomen of uitkering. Dit wordt ook ‘beslag onder derden’ genoemd omdat een derde partij (uw werkgever of uitkeringsinstelling) mee betrokken is. Deze derde partij zal op onze vraag een deel van uw loon of van uw uitkering aan ons doorstorten.

Er zijn grenzen aan wat er in beslag genomen mag worden.

Vaak wordt niet heel uw loon in beslag genomen, maar enkel een deel ervan. Lees meer over wat de beslaggrenzen zijn. Enkel wanneer de schuld onderhoudsgelden betreft, worden deze beslaggrenzen opgeheven en kan uw hele loon in beslag genomen worden.

Bankrekening

Bij een inbeslagname kan er ook beslag worden gelegd op uw bankrekening.

Uw bank deelt ons dan het positief saldo mee. Vanaf dat moment kan u dit geld niet meer van uw bankrekening halen.

Woning (onroerend goed)

Bij een inbeslagname kan er ook beslag worden gelegd op uw woning, garage, perceel grond … Het onroerend goed wordt door een notaris openbaar verkocht en met de opbrengst van de verkoop wordt uw schuldeiser betaald.

Voorkom de inbeslagname van uw huis.

Deze procedure is uiteraard erg ingrijpend. Samen willen we deze situatie vermijden. Contacteer ons dus gerust om constructief naar een oplossing te zoeken.