Missie

Bij Equalis zien we maatschappelijk verantwoord ondernemen als onze verantwoordelijkheid. We steunen hierbij op drie grote pijlers: de economische, de ecologische en de sociale.

Economie

Een stevige financiële ruggengraat voor iedereen.

Onze economische aanpak vertaalt zich in doelbewust handelen en een strak beheerde strategie om uw bedrijf, en in het algemeen de financieel-economische sector, een stevige financiële ruggengraat te bezorgen. We zijn streng maar rechtvaardig, en die aanpak werkt. Anderzijds wordt uw reputatie steeds in acht genomen zodat de vertrouwensband en de commerciële relatie met uw klant behouden blijft.

Ecologie

Efficiënt, transparant en vooral ecologisch handelen.

Vanuit een ecologisch standpunt steunen we op een efficiënt en veilig online digitaal platform via hetwelke zowel u als wij bij Equalis in real time communiceren. Zo verspillen we geen onnodige tijd én papier.

Sociaal

Het sociaal welzijn wordt bewaard.

Ook sociaal dragen we ons steentje bij. Inbeslagname e.d. is ook voor Equalis de laatste optie. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Daarom zoeken we constructief en preventief naar manieren hoe we financiële processen kunnen optimaliseren en zaken binnen uw bedrijf beter kunnen laten opvolgen. Maar ook bij uw debiteuren reiken we oplossingen aan om financieel beter te anticiperen. Persoonlijk contact speelt hierbij een grote rol, niet enkel met u maar ook met de debiteur.