Visie & strategie

We ambiëren bij Equalis een innovatieve no-nonsense aanpak.
We doen immers veel meer dan onbetaalde rekeningen innen!

Innovatie als basis voor transparantie.

Met een innovatief zelf ontwikkeld digitaal platform zorgen we ondermeer voor een transparante en heldere communicatie tussen alle partijen. Zo kan u uw dossiers online raadplegen en in real time de lopende zaken opvolgen.

Een no-nonsense aanpak met resultaat.

Financiële processen moeten strak worden beheerd en opgevolgd. We ondersteunen u bij het vlot en efficiënt organiseren van openstaande betalingen, alsook bij het invorderen ervan. Equalis gaat voor een aanpak die strookt met duurzaam ondernemen en geniet van een stevige reputatie. Onze aanpak is doelgericht en zorgt voor resultaten met behoud van de vertrouwensband tussen u en uw klant.