Het ambt

Het ambt van gerechtsdeurwaarder is geen evident beroep. We doen echter veel meer dan onbetaalde rekeningen innen. Zo staan wij o.m. als tussenpersoon tussen schuldeisers en debiteuren. Met onze expertise en goede reputatie verlenen we een brede waaier aan diensten als gerechtsdeurwaarder.

We stellen een akte op.

Bijvoorbeeld: een dagvaarding voor de rechtbank opstellen.

We betekenen een akte.

Bijvoorbeeld: een beslissing van de rechtbank overmaken aan de betrokkene of iemand oproepen om voor de rechter te verschijnen.

We maken akte op.

Bijvoorbeeld: een protest van een wissel of een cheque opmaken.

We doen een vaststelling.

Bijvoorbeeld: een inventaris van koopwaar maken bij verkoop of aankoop van een handelszaak, waterschade vaststellen, wedstrijden, plaatsbeschrijvingen, enz …

We voeren een vonnis uit.

Bijvoorbeeld: een gedwongen schuldinvordering ingevolge een vonnis.

We innen een schuld op minnelijke wijze.

Dat wil zeggen: zonder tussenkomst van een rechter.

We treden op als bemiddelaar bij schulden.

Bijvoorbeeld: onderhandelen over een terugbetalingsplan tussen een schuldenaar en zijn schuldeisers. Wij kunnen echter ook door de arbeidsrechtbank benoemd worden om het gerechtelijk mandaat van “schuldbemiddelaar” waar te nemen in de procedure “collectieve schuldenregeling”.

We leggen bewarend beslag op bezittingen.

Dat wil zeggen: in afwachting van een vonnis de bezittingen van iemand blokkeren onder diens verantwoordelijkheid.

We leggen uitvoerend beslag.

Bijvoorbeeld: beslag leggen op de roerende goederen, de onroerende goederen of de rekening van een schuldenaar die zijn verplichtingen niet nakomt.

We verdelen in beslag genomen gelden.

Bijvoorbeeld: de opbrengst van een gerechtelijke verkoop verdelen tussen alle gekende schuldeisers.

We treden op als gerechtelijk bewaarder en voorlopig beheerder.

Bijvoorbeeld: goederen op eigen verantwoordelijkheid in veiligheid brengen in afwachting van een beslissing over de grond van een betwisting.

Bron: gerechtsdeurwaarders.be

(Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 1060 Brussel)