Betwisten van de schuld

U bent het niet eens met de inhoud van de brief die u gestuurd is en u wil deze betwisten? Dat kan. Hierbij volgen enkele concrete stappen die genomen kunnen worden om dit zo vlot, helder en snel mogelijk te kunnen laten verlopen.

U denkt dat er bij de bestelling of facturatie een fout is gebeurd.

Als u denkt dat er bij de facturatie of bestelling een fout is gebeurd, moet u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Stuur ons per mail, post of fax een bericht waarin u volgende dingen vermeldt:

–       uw dossiernummer
–       reden waarom u de schuld betwist (wat is er volgens u misgelopen?)
–       eventueel bewijsstukken die dit verhaal visualiseren en ondersteunen

Deze bewijsstukken kunnen volgende zaken zijn: bv. een overeenkomst waaruit blijkt dat u niets verschuldigd bent, een bewijs van terugzending van de bestelde goederen, een bewijs van stopzetting van de dienstverlening …

U heeft niets met dit dossier te maken.

Indien u denkt dat iemand uw identiteit gebruikt en misbruikt, moet u allereerst een klacht indienen bij de lokale politie. Zij stellen een proces-verbaal op van aanmatiging van naam.

Stuur ons nadien per mail, post of fax een bericht waarin u volgende dingen vermeldt:
–       uw dossiernummer
–       reden waarom u de schuld betwist
–       kopie van het proces-verbaal

U heeft de schuld reeds eerder betaald.

Als u uw schuld reeds eerder hebt betaald, moet u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Stuur ons per mail, post of fax een bericht waarin u volgende dingen vermeldt:

–       uw dossiernummer
–       reden waarom u de schuld betwist
–       een bewijs van betaling

U heeft de schuld reeds bij ons betwist.

Als u de schuld reeds bij ons hebt betwist, moet u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Het kan immers gebeuren dat de briefwisseling elkaar net gekruist heeft. Contacteer ons voor een bevestiging of we de betwisting goed hebben ontvangen.

U bent toegelaten tot de collectieve schuldenregeling.

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Hierbij is het nog steeds het doel dat u uw schulden afbetaalt, maar dit in de mate van het mogelijke zodat u tijdens het afbetalen nog steeds een menswaardig bestaan kan leiden. Nadien bent u vrij van uw schulden.

Let op, deze procedure is erg ingrijpend. Niet enkel voor u maar ook voor uw gezinssituatie. De rechter kan bijvoorbeeld toch bevelen dat uw huis, auto of andere waardevolle spullen verkocht moeten worden. Denk eerst goed na want deze procedure bevat voor- én nadelen.

Om daartoe te worden toegelaten moet u een verzoekschrift neerleggen bij de arbeidsrechtbank. Als u toegelaten wordt, zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen.

Vanaf dan zal u uw inkomen niet zelf meer ontvangen. U ontvangt wel ‘leefgeld’ voor eten, huur, vaste kosten … Met de rest van het inkomen, zal de schuldbemiddelaar in de mate van het mogelijke de schulden terugbetalen aan uw schuldeisers.

Bij ingrijpende veranderingen zoals een erfenis, huwelijk, vergeten schuld … kan het tot een herziening komen. Hierbij wordt de lopende aanzuiveringsregeling aangepast aan de nieuwe situatie.